DAVID DRÁBEK


Jana slyší Hlasy, které jí radí, aby odešla žít do parku uprostřed velkoměsta a zkusila být sama sebou. Najde lidi, kteří jsou ochotni ji následovat - a jsou to lidé velmi rozliční. V parku totiž nežijí jen feťáci a vágusové, ale přijede sem na radu svého psychiatra i bohatý podnikatel. Postavám se však příliš nedaří vyřešit si své problémy, najít se. Poté co se objeví tajemný Uchuchul, se téměř všichni vracejí zpět - do života, jaký žili dřív. Zůstává jen Uchuchul, Jana a umírající feťák Haš. Uchuchul nabídne Janě manželství a před ní vyvstane vize spokojeného života. Jana pochopí a odmítne. (http://www.dilia.cz/synopsis/show/id/34)

 OSOBY A OBSAZENÍ

Gala                                                                       Ondra KOKOŠKA
Galová                                                                  
Jana WELSEROVÁ
Milhaun                                                             
Ruda OBERFALCER
Špejle                                                                  
Renáta STARCOVÁ
Jana                                                                      
Petra SALÁKOVÁ
  Holčička Poseidonna                                              Žaneta VLČKOVÁ  
Haš                                                                   
Kamila KLIMEŠOVÁ
Uchuchul                                                                   
Míra HADRABA
Promítač (a také Siamští)                                           
Erika MADOVÁ
Komorná (a také černý šerif)                           Lenka VONDRÁKOVÁ
Černý šerif (také Lojza a starý herec)                         
Josef SMETANA
Jana (po letech)                                                      
Helena CHÁROVÁ

Režie představení se opět ujal Václav SLANAŘ, jemuž režijně jako host vypomáhal zkušený Jiří ZIKMUND. Text sledovala a ve své první roli - Jany (po letech) - se objevila Helena CHÁROVÁ.
Hudbu skvěle vybral, sestavil a pouštěl Jarda HOLFELD (a to ještě v průběhu představení dokázal zahrát živě na flétnu). Světelný park v domácích podmínkách obsluhoval Karel BULÍN, jehož na zájezdových představeních zaskakoval laicky sám režisér představení. Vzhledem k množství přeměn a použitých rekvizit ve hře byla zapotřebí inspicientka, jejíž funkce se zhostila Olina ZIKMUNDOVÁ.

 
PŘEHLED ODEHRANÝCH PŘEDSTAVENÍ

DATUM  MÍSTO PŘEDSTAVENÍ POZNÁMKA
2.březen 2004 Sál Na Nové ve Volyni předpremiéra představení pro školy
6.březen 2004 Kulturní zařízení Dačice soutěžní představení v rámci přehlídky "Dačické kejklování"
9.březen 2004 Městský dům kultury Strakonice premiéra představení
31.březen 2004 Městský dům kultury Strakonice repríza představení
8.duben 2004 Městský dům kultury Strakonice dvojpředstavení pro studenty SŠ

 Soutěžní představení na Dačickém kejklování 2004 sledovala odborná porota ve stejném složení jako v předcházejícím roce, tedy  Milan Schejbal, Vladimír Zajíc a Marie Kotisová. Ve svém zhodnocení poukázala na čitelný rozdíl mezi loňským vystoupením a představením letošním a zhodnotila jej jako těžko stravitelné představení z pohledu diváka (často se ztrácí v ději), navíc s nejasným koncem. Největší kritika však šla na hlavu režiséra, neboť jednotlivá situační vyústění (zejména v postavě Jany) měla být v režijní práci, nikoliv v textu, který hercům tentokráte moc nepomáhal. Jediným pozitivem přehlídky z hlediska souboru bylo čestné uznání za herecký výkon, jež porota udělila Kamile Klimešové "za ztvárnění postavy Haše".
Nastudování hry Jana z parku skončilo výčtem pěti odehraných představení, přestože bylo ještě jedno z dalších s dostatečným předstihem nasmlouváno a potvrzeno. Šlo o účast souboru na Mezinárodním festivalu v Dražíči na Písecku, jež se konal u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie (1.května 2004). Jeho náplní bylo mezinárodní setkání mladé generace v oblasti kultury.
Pikantností vystoupení bylo, že hra byla odvolána z pořadu festivalu asi deset minut před začátkem představení. Herci již byli oblečeni a nalíčeni, veškeré rekvizity připraveny, čekalo se jen na ukončení předcházejícího programu. Důvodem odvolání a následného zrušení vystoupení byl vydatný déšť, který ohrozil vystoupení v přírodním amfiteátru a tudíž přeložení tamních vystoupení do místního kulturního domu, kde mělo naše představení probíhat.


OHLASY NA PŘEDSTAVENÍ

"Text se silným literárním nábojem a impulsy čerpajícími z mnoha sfér humanitního a historického odkazu. Převést zážitek z četby, z představ vyrůstajících uvnitř šedé kůry individuální osobnosti na jeviště není snadným úkolem, a i když jsem text viděl inscenovaný několikráte, nikdy nepřesáhl, nevyložil či nedostál předloze. Můj osobní názor je, že převést literární jazyk textu Jany do jazyka divadla je dost nesnadné, že interpretace vždy zůstane mnohé dlužna (popis nahradí obraznost; metaforičnost vykvete na úkor pouhé sdělnosti etc.) a že je spíše ke čtení než ke hraní. Nicméně mladé divadlo ze Strakonic, které už loni zaujalo podobnou výpovědí odkazující k dnešku - k tomu, v čem se pohybujeme, co víme, ale možná s tím faktem ani s vědomím, že víme, nic neděláme – se pokusilo ukázat, že nezanedbatelná část nové generace není polapena do sítě thymolinových úsměvů doporučovaných sto padesáti lékaři ze sta, ani banalit žlutých rybiček, ani ... vždyť si to umíte dosadit sami. Že jde o směřování a snahu hodnou řádu Impéria je zřejmé, ale stále ještě schází přemostění mezi potřebou chci říci, a dokázat, mít nástroje moci to říci. Mají sice nedostatky v hereckých prostředcích, ale jde o snadno a rychle odstranitelné návyky řečové, včetně řeči těla, tedy významové a parazitní gestiky. Mnozí již umí neříkat pouze text, ale i jeho obsah, včetně motivace a zhodnocení své situace jako postavy, ale zatím jsou či působí v situacích osamoceně. Závažnější výtka se týká režie, neboť základní aranžování, tedy náznak situace je zřejmý, ale její významové provedení v mizanscéně pokulhává. Možná jde o řemeslo, možná o vyložení, možná .... ale každopádně se lze těšit, že se opět setkáme."
( Vladimír Zajíc, Amatérská scéna 2004, číslo 2, str.14 )

"Jediný Haš sděloval postavu, ostatní přicházeli a odcházeli, aniž by měli plasticitu, tzn., nedokázali navázat vztahy s ostatními." 
( Milan Schejbal, rozbor představení )

"Není dobře čitelné, co si postava myslí, vystupuje pouze sama za sebe. Chybí mi klíč, chybí mi kód, proč tam ty postavy vůbec jsou."
( Marie Kotisová, rozbor představení )


FOTOGALERIE
PLAKÁT K PŘEDSTAVENÍ KE STAŽENÍ

PROGRAM K PŘEDSTAVENÍ KE STAŽENÍ


OCENĚNÍ ČLENŮ SOUBORU
ZPRÁVY Z DENNÍHO TISKU


( Listy Strakonicka ze dne 20.února 2004, foto repro LST )( Listy Strakonicka ze dne 21.února 2004, text a foto Petr Pučelík )( Listy Strakonicka ze dne 6.března 2004, text Růžena Vosolová )( Listy Strakonicka ze dne 8.března 2004, kulturní přehled )( Mladá fronta Dnes ze dne 9.března 2004, regionální příloha)


ZPĚT NA ODEHRANÁ PŘEDSTAVENÍ