MÍRA KOŘÁN* do souboru vstoupil dosud nepolíben divadelním kumštem, ale s ohromnou energií a odhodláním pro hereckou práci

* jeho hlasový projev i pohyb na jevišti měl zpočátku se základy divadla jen pramálo společného

* z jeho počáteční, avšak zbytečné, nervozity vyplývala především zbrklost pohybu, často nedokázal kontrolovaně koordinovat přirozené herecké pohyby (porotou Dačického kejklování 2012 byl dokonce označen za "nukleárního herce")

* vzhledem k tomu, že při svém prvém hereckém postu nedokázal optimálně ztvárnit postavu hry, musela být tato postava režijně uzpůsobena jeho možnostem

* nesmírně ukázněný, naslouchavý a pracovitý herec plně oddaný režijním připomínkám se snahou se neustále ve svých projevech zlepšovat

* nezměrnou pílí a hlasovým tréninkem
prokázal již v následující hře výrazný posun především v oblasti divadelní mluvy

DIVADELNÍ ROLE :

Bassinet, pacient v komedii Dámský krejčí (2012)  -
svoji hereckou premiéru si odbyl jako vtíravý pacient lékaře Moulinota. Ve hře byla pozitivně využita jeho pohybová nekoordinovanost a zmatenost projevu v postavě komicky postavené figurky, která páchá zmatky všude, kam přijde. Díky této režijní stavbě si ihned při svém divadelním debutu získal nesmírnou popularitu, která ho nakopla ke stále se lepšícím výkonům.  


Postik, majitel hotelu v komediálním thrilleru Mandarinkový pokoj (2013) - ve své druhé divadelní postavě se již přiblížil k charakteru postavy podlézavého a úlisného majitele hotelu. K jeho vzrůstajícím divadelním výkonům v uvedené hře mu napomohla především herecká sparingpartnerka Renáta Kudějová Knetlová. Jeho hlasový fond i intonace již získávají přirozený projev.

Vypravěč, hostinský Martelíno a hrbatý muž v dramatizaci Dekameronu s názvem Přípitek všem láskám (2014) - vedle postavy vypravěče ztvárnil i postavičku hostinského Martelína a hrbatého muže. V roli vypravěče působil vcelku decentním dojmem s důrazem na přednes, v obou zbývajících postavách zahrál komické role, jejichž hlavním znakem byla opět zmatkovitost - vlastnost, která v jeho divadelním projevu neustále přetrvává.

Opravář ve scénce Dokonalý manžel, milenec ve scénce Senátor a doktor Nedouk ve scénce U lékaře v povídkové hře Taková nesmělá provokace (2017) - v prvých dvou epizodních rolích nedostal příliš prostoru, našel se však v roli doktora Nedouka, která mu vzhledem k jeho divadelním schopnostem sedla. Vzhledem k tomu, že byl režijně veden především k práci s rekvizitou, která měla potlačit jeho místy nepřirozený pohyb a zaměstnat hlavně horní končetiny, jeho projev v roli doktora naznačil, že charakter takovýchto divadelních postav již dokáže solidně zvládnout.

Služebná Maria a sluha Serafino ve veselohře Milostné dostaveníčko (2018) - tentokráte se představil v odlišných dvojrolích, přičemž vůbec poprvé si na divadelních prknech "střihnul" ženskou roli. Jestliže služebné Marii chybělo více ženského temperamentu, zvědavosti a ladného pohybu, v roli sluhy Serafina podal výborný výkon, když po celý svůj výstup dokázal podržet decentní výkon a noblesu sluhy. Tato role opět ukázala, že je schopen herecky zvládnout divadelní postavu, která je ve svém výstupu osamocena a je vedena k činnosti, při níž je kladen důraz na neustálou zaměstnanost a práci s rekvizitou. 
ZPĚT NA SEZNAM